Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
toilet-table
toilet-table
['tɔilit,teibl]
danh từ
bàn phấn, bàn trang điểm


/'tɔilit,teibl/

danh từ
bàn phấn, bàn trang điểm

Related search result for "toilet-table"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.