Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
time interval


    Chuyên ngành kỹ thuật
khoảng thời gian
thời gian
thời khoảng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.