Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tiến tớiverb
to progress, to come to

[tiến tới]
động từ
to progress, to come toGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.