Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thái ấpnoun
fief, feud

[thái ấp]
danh từ
fief, feud
fied, fee, feudal tenure, feudalityGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.