Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thành sựverb
to succeed
thành sự tại thiên god makes things succeed

[thành sự]
động từ
to succeed
thành sự tại thiên
god makes things succeed
be successfulGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.