Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thành kínhnoun
sincerely reverent

[thành kính]
respectful; deferential
" Thành kính phân ưu "
'With deepest sympathy'Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.