Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
teetotalism
danh từ
chủ nghĩa bài rượu, chủ nghĩa chống uống rượuteetotalism
[ti:'tout(ə)lizəm]
danh từ
chủ nghĩa bài rượu, chủ nghĩa chống uống rượuGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.