Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tape drive


    Chuyên ngành kỹ thuật
hộc băng
ổ cần căng băng
thiết bị băng
    Lĩnh vực: toán & tin
ổ băng
thiết bị kéo băng
    Lĩnh vực: điện tử & viễn thông
ổ đĩa băng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.