Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
take a shit
take+a+shit

[take a shit]
saying && slang
have a bowel movement, take a dump
She wrote a book that explains how to take a shit in the woods.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.