Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tail beam


Lĩnh vực: giao thông & vận tải
sliding block
Lĩnh vực: xây dựng
tail joistGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.