Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tổng hợpverb
to collect and classify to synthetize
adj
collective, synthetic general

[tổng hợp]
động từ
to collect and classify
to synthetize
tính từ
collective, synthetic
generalGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.