Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tác dụngnoun
action, effect

[tác dụng]
action; effect
Tác dụng của nhiệt đối với kim loại
The effect of heat on metals
Ta hãy xem thêm hy đrô vào có tác dụng gì
Let's see what effect the addition of hydrogen hasGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.