Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tàng hìnhverb
to disappear, to hide oneself

[tàng hình]
động từ.
to disappear, to hide oneself.
make oneself invisibleGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.