Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tài sắcnoun
talent and beauty

[tài sắc]
danh từ.
talent and beauty.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.