Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sympathise
nội động từ
có thiện cảm, tỏ cảm tình (với ai)
thông cảm; đồng tình, ủng hộsympathise
['simpəθaiz]
Cách viết khác:
sympathize
['simpəθaiz]
như sympathizeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.