Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
suyverb
to decline to consider,to ponder over, to think carfully

[suy]
động từ
to decline
to consider,to ponder over, to think carfullyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.