Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
superspirituality
superspirituality
[,su:pə,spiritju'æliti]
danh từ
siêu linh hồn, siêu tâm linh


/,sju:pə,spiritju'æliti/

danh từ
siêu linh hồn, siêu tâm linh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.