Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sulfurous
tính từ
(thuộc) lưu hùynh; giống như lưu hùynh
có lưu hùynh; chứa lưu hùynh hoá trị thấp
sunfurơsulfurous
['sʌlfərəs]
Cách viết khác:
sulphurous
['sʌlfərəs]
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) như sulphurousGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.