Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
subprogram
danh từ
chương trình con (toán)subprogram
['sʌb'prougræm]
danh từ
chương trình con (toán)(máy tính) chương trình con


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.