Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
subeditor
subeditor
[,sʌb'editə]
danh từ
biên tập phụ, phó tổng biên tập; thư ký biên tập


/'sʌb'editə/

danh từ
phó chủ bút, thư ký toà soạn, phó tổng biên tập, thư ký ban biên tập


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.