Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
star of david
star+of+david
['sta:əv'deivid]
danh từ
ngôi sao 6 cánh do hai tam giác đè lên nhau là tượng trưng của nhà nước Ixaraen và đạo Do-tháiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.