Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stargaze
nội động từ
xem sao; chiêm tinh
mơ màng trăng gióstargaze
['sta:,geiz]
nội động từ
xem sao; chiêm tinh
mơ màng trăng gióGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.