Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
standard english
standard+english
['stændəd'iηgli∫]
danh từ
tiếng Anh phổ thông


/'stændəd'iɳgliʃ/

danh từ
tiếng Anh phổ thông

Related search result for "standard english"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.