Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
speaking-trumpet
speaking-trumpet
['spi:kiη'trʌmpit]
danh từ
cái loa (để nói xa)


/'spi:kiɳ,trʌmpit/

danh từ
cái loa (để nói xa)

Related search result for "speaking-trumpet"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.