Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
song mãadj
xe song mã two horsed carriage

[song mã]
xem xe song mãGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.