Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slug-abed
slug-abed
['slʌg ə'bed]
danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) người hay dậy trưa, người lười biếng


/'slʌgə,bed/

danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) người hay dậy trưa, người lười biếng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.