Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slipslop
slipslop
['slipslɔp]
danh từ
bài viết cẩu thả
thức ăn có nước, canh lõng bõng nước
rượu loãng, rượt nhạt
chuyện tình cảm uỷ mị sướt mướt


/'slipslɔp/

danh từ
bài viết cẩu thả
thức ăn có nước, canh lõng bõng nước
rượu loãng, rượt nhạt
chuyện tình cảm uỷ mị sướt mướt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.