Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sesquipedalian
sesquipedalian
[,seskwipi'deiliən]
tính từ
dài một phút rưỡi; rất dài (từ)
lôi thôi, dài dòng


/,seskwipi'deiljən/

tính từ
dài một phút rưỡi; rất dài (từ)
lôi thôi, dài dòng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.