Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
self-possession
self-possession
[,self pə'ze∫n]
danh từ
sự bình tĩnh; sự điềm tĩnh


/'selfpə'zeʃn/

danh từ
sự bình tĩnh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "self-possession"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.