Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
seducer
seducer
[si'dju:sə]
danh từ
kẻ dụ dỗ, người mơn trớn, kẻ gạ gẫm


/si'dju:sə/

danh từ
người quyến rũ, người dụ dỗ, người cám dỗ

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.