Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scoop shovel


    Chuyên ngành kỹ thuật
máy xúc một gàu
    Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
gáo múc
gàu múc
    Lĩnh vực: xây dựng
máy xúc dây
máy xúc kiểu gàu
xẻng múc


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.