Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sanitary towel
danh từ
băng vệ sinh (của phụ nữ)sanitary+towel
['sænitəri'tauəl]
Cách viết khác:
sanitary pad
['sænitəri'pæd]
danh từ
khăn, cái lót thấm nước của phụ nữ dùng khi có kinh nguyệt; băng vệ sinhGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.