Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sack-coat
sack-coat
['sæk'kout]
danh từ
áo choàng ngắn (đàn ông)


/'sækkout/

danh từ
áo choàng ngắn (đàn ông)

Related search result for "sack-coat"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.