Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sabretache
sabretache
['sæbətæ∫]
danh từ
túi da đeo cạnh kiếm (của sĩ quan kỵ binh)


/'sæbətæʃ/

danh từ
túi da đeo cạnh kiếm (của sĩ quan kỵ binh)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.