Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sở cứ


[sở cứ]
Base oneself on
Ground; foundationBase oneself on
Ground; foundation


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.