Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rump-steak
rump-steak
['rʌmp'steik]
danh từ
(miếng) thịt bò cắt ở gần mông (như) rump


/'rʌmp'steik/

danh từ
thịt mông bò

Related search result for "rump-steak"
  • Words contain "rump-steak" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    mông phao câu

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.