Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
residential area


    Chuyên ngành kỹ thuật
khu dân cư
khu nhà ở
vùng
    Lĩnh vực: xây dựng
khu đất ở


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.