Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
reprehension
reprehension
[,repri'hen∫n]
danh từ
sự chỉ trích, sự khiển trách


/,repri'henʃn/

danh từ
sự quở trách, sự khiển trách, sự mắng m

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.