Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ram down your throat
ram+down+your+throat

[ram down your throat]
saying && slang
(See shove down my throat)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.