Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
quấn quítverb
to hang on to
lúc nào cũng quấn quít lấy mẹ to always hang on to one's mother

[quấn quít]
động từ.
xem quấn
họ quấn quít nhau lắm
they became attached to each otherGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.