Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
quán thế


[quán thế]
(từ cũ) Tower above others, be eminent.
Nhân vật quán thế
An eminent personality.
perfect, incomparable, matchless, unmatched, peenless(từ cũ) Tower above others, be eminent
Nhân vật quán thế An eminent personality


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.