Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
profoundly
phó từ
một cách sâu sắc; hết sức
một cách sâu sắc, thâm thúy (ý tưởng )profoundly
[prə'faundli]
phó từ
một cách sâu sắc; hết sức
profoundly disturbed
hết sức lo âu
profoundly grateful
hết sức biết ơn
một cách sâu sắc, thâm thúy (ý tưởng..)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.