Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
poonah-painting
poonah-painting
[,pu:nɑ:'peintiη]
danh từ
bức vẽ trên giấy dó, bức vẽ trên giấy mỏng


/'pu:nɑ:,peintiɳ/

danh từ
bức vẽ trên giấy dó, bức vẽ trên giấy mỏng

Related search result for "poonah-painting"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.