Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pocket battleship
pocket+battleship
['pɔkit'bætl∫ip]
danh từ
tàu chiến nhỏ


/'pɔkit'bætlʃip/

danh từ
tàu chiến nh

Related search result for "pocket battleship"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.