Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
plague on him !
plague+on+him+!
thành ngữ plague
plague on him !
quan ôn bắt nó đi!, trời tru đất diệt nó đi!Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.