Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phong vân


[phong vân]
Wind and clouds; piece of luck, favorable opportunity
good luck; success; strocke of/piece of fuckWind and clouds; piece of luck, favorable opportunity


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.