Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phác thảo


[phác thảo]
Sketch out, outline, draft
Phác thảo một kế hoạch
to outline (sketch out) a plan.Sketch out, outline
Phác thảo một kế hoạch to outline (sketch out) a plan


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.