Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pass through
pass+through

[pass through]
saying && slang
drive or travel through a town or city
When we were passing through Regina, I called my cousin.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.