Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overpreach
overpreach
['ouvə'pri:t∫]
ngoại động từ
thuyết giáo quá nhiều


/'ouvə'pri:tʃ/

nội động từ
thuyết giáo quá nhiều


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.