Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
outstretched
outstretched
['autstet∫t]
tính từ
kéo dài ra, trải dài ra, căng rộng ra, mở rộng ra; duỗi ra
outstretched arms
cánh tay duỗi ra


/'autstetʃt/

tính từ
kéo dài ra, trải dài ra, căng rộng ra, mở rộng ra; duỗi ra
outstretched arms cánh tay duỗi ra


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.